English bellow

CZ

Letní Open Class - Contemporary (Improvizace)

Během lekce se budeme věnovat především technikám taneční improvizace, ukotvených v moderním tanci / contemporary dance. Vítáni jsou však tanečníci všech stylů, které baví zkoumat možnosti vlastního těla z různých úhlů pohledu. 
Lekce je cílena těm, kteří si chtějí vyzkoušet taneční praxi vedenou jiným způsobem, než učením se tanečních kroků či pohybových variací. Zaměříme se na podporu vlastního tanečního vyjádření, určeného individualitou každého tanečníka a jeho taneční i osobní historií.

Začátečníci jsou také vítáni, předchozí taneční zkušenost není nezbytným předpokladem účasti.

KDY?
10.7.2024

V KOLIK?
18:00 - 19:30

KDE?
YMCA Brno, Kounicova 3, Brno - střed

CENA?
dobrovolný příspěvek za lekci (preferuji platbu QR kódem)

Pro přihlášení a dotazy mě, prosím, kontaktujte na 
lenka.puzova@centrum.cz 
či 
na Instragramu @lenu.puENG

Summer Open Class - Contemporary (Improvisation)

During the session we will focus on dance improvisation techniques anchored in contemporary dance. However, we welcome dancers of all styles who enjoy exploring the possibilities of their own bodies from different perspectives. 

The class is aimed at those who want to try a dance practice led in a different way than learning dance steps or movement variations. 
We will focus on supporting one's own dance expression, determined by the individuality of each dancer and their dance and personal history.

Beginners are also welcome, previous dance experience is not a prerequisite for participation.


WHEN?
10.7.2024

WHAT TIME?
18:00 - 19:30

WHERE?
YMCA Brno, Kounicova 3, Brno - střed

PRICE?
voluntary contribution (I prefer the QR code payement)


For registration and questions, please contact me via 
lenka.puzova@centrum.cz 
or 
Instragram @lenu.pu

Back to Top