English bellow

CZ

 „Sólo pro dva“: Taneční improvizací k vědomému těhotenství

Lekce obnáší přípravu na porod skrz aktivní, ale respektující pohyb. Během workshopů budeme pracovat s technikami taneční improvizace, autentického pohybu, hlasového projevu a tzv. pohybovou improvizací generovanou myšlenkovým proudem. Dlouhodobá praxe vede k lepšímu vnímání vlastního těla a jeho vnitřních procesů a podpoře přirozeného porodu. 
​​​​​​​
Nejranějším prostředím, ve kterém se člověk pohybuje, je matčina děloha. V dnešní době je již dokázáno, že i zážitky z prenatálního období mají na pozdější život člověka vliv. V ideálním případě se tedy maminky mohou zaměřit na udržování vlastní nejen mentální, ale i fyzické kondice, aby tak vytvořily co nejpříznivější prostředí i pro prenatální život jejich potomka. Tanec je jedním z médií, které přispívají k rovnováze duše a těla.
Není potřeba žádná předchozí taneční zkušenost. Lekce jsou určeny pro ženy s normálně probíhajícím těhotenstvím.


PÁR SLOV O LEKTORCE aneb. PROČ TANČIT V TĚHOTENSTVÍ?
Jmenuji se Lenka a tanci se věnuji od dětství, prošla jsem různými tanečními styly (zejména tradičními – českým a irským) a v posledních letech jsem zakotvila v současném tanci a pohybové praxi sahající za hranice tanečních stylů, které mají určenou „přesnou formu“ či "kroky". V roce 2022 jsem dokončila studium současného tance na Irish World Academy v irském Limericku a s koncem tohoto studia se mi sešel začátek nové životní etapy – stala jsem se matkou. Tanečně-pohybová praxe byla výraznou součástí mého těhotenství. Provedla mě tímto obdobím a pomohla mi jej přijmout, akceptovat výzvy a výkyvy, které s ním souvisí. Proces pohybově-taneční praxe mi pomohl v nalezení odpovědnosti za vlastní tělo a přivedl mě k přirozenému a hezky prožitému porodu. 
Nejen z vlastní zkušenosti,, ale i ze zkušeností jiných vím, že tanec má sílu měnit životy. I proto chci sdílet tuto pohybovou praxi dál.

Lekce jsou do odvolání z důvodu nenaplnění kapacity spojeny s lekcemi ​​​​​​​
ENG
“A Solo for Two“: Dance Improvisation for a Conscious Pregnancy

The earliest environment in which a person moves is the mother's womb. Nowadays, it is already proven that even the prenatal stage has a great influence on the following life. For expectant mothers, as bearers of responsibility for a newly evolving person, it can be a choice to focus on maintaining their own mental and physical well-being and thus creating a pleasant environment for the development of their offspring. One of the mediums which can contribute to this is dance.
In our course, we will work with the technique of dance improvisation, authentic movement, vocal expression and the so-called “stream-of-consciousness-generated-movement- improvisation“. No previous dance experience is needed. For women with a normal pregnancy.

Due to the unfilled capacity, until further notice, the classes are combined with the
Back to Top